آنچه طراحان گرافیک و ... به چاپ 12 رسید

 کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند به چاپ دوازدهم رسید.

در این ویرایش کتاب بطور کامل بازبینی شده و غلط های املایی آن گرفته شده است. همچنین قسمت هایی به شکل نکته به کتاب اضافه گرده است.

ویرایش جدید کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند در 192 صفحه تک رنگ بر روی کاغذ 80 گرم و  16 صفحه رنگی بر روی کاغذ 135 گرم با صفحه آرایی جدید چاپ و به قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

لینک های مهم

چاپسا | سفارش ، محاسبه و ثبت و سفارشات چاپی

چاپسا | محتوا ، ارائه محتوای آموزش ویدیویی،‌ کتابچه و فایل

 

 

 

ورود به سایت